Uncategorized

Zang- en gebedsdienst

“Als de Heer het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers.”

Ps. 127:1

Op het briefpapier van onze kerk staat een tekening van het kerkgebouw met de daaronder de woorden van Ps. 127:1: “Als de Heer het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers.”

Dat herinnert ons er altijd weer aan dat een mooi kerkgebouw nog niet wil zeggen dat God daar ook thuis is. Het gaat veelmeer om alles wat wij doen, van het bouwen van de kerk tot hoe wij daarna in het gebouw leven en wat wij daar organiseren, om dat alles samen met God te doen. Wij kunnen veel willen en goede ideeën hebben maar zonder Hem, zonder dat wij hier met elkaar leven en omgaan en kerk zijn in zijn Geest van de liefde die Jezus Christus ons heeft getoond heeft, zonder dat zijn wij een buurthuis en geen kerk.

Het is nu bijna 7 jaar geleden dat wij begonnen zijn in Wi Eegi Kerki.
Heel veel mensen waren enthousiast en wilden van alles doen, weer naar de kerk gaan, actief in de gemeente te zijn en ga zo maar door. Sommigen hebben het gevoel dat dit enthousiasme is afgenomen.

Veel gebeurt nu op de automatische piloot, er is een kleine groep vrijwilligers die zich bovenmatig inzet voor het reilen en zeilen in het gebouw … maar wij zouden toch met oog op de toekomst van onze gemeente aan verandering moeten werken.

Zoals gezegd: “Als de Heer het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers.” Daarom is het ook belangrijk dat wij dit proces met God samen doen en Hem betrekken bij dat wat wij hier in de kerk doen en hoe wij het doen.

Op de laatste zaterdagavond van de augustusmaand dit jaar zijn wij begonnen met een dienst in de kerk om dit proces te begeleiden met gebed en zang. Wij hadden toen aangekondigd, dat wij regelmatig deze diensten op de zaterdag avonden willen houden en samen op zoek zullen gaan om hiervoor een passende vorm te vinden.

In deze diensten willen wij ons bezinnen op de eenheid en liefde en verantwoording die wij nodig hebben om gemeente van God in Amsterdam Zuidoost te kunnen zijn. De bedoeling is dat wij dat dan ook van daaruit uitstralen naar de hele gemeente zodat wij mogen groeien en bloeien en wij werkelijk een kerk zijn waar mensen God kunnen ervaren. Alles begint met ons zelf, met ons geloof, met onze relatie met God, met hoe wij samen leven en met elkaar omgaan. Dat hadden onze voorouders zich in Herrnhut ook al op 13 augustus 1727 gerealiseerd.

De volgende zang- en gebedsdienst zullen wij dan houden op zaterdag 2 november 2019 om 19:00 uur in WEK. U bent van harte uitgenodigd om mee te doen. Ook zijn al uw ideeën en gedachten welkom hoe wij dat in de toekomst nog beter kunnen bereiken.