Uncategorized

Oogstfeest 2018

De overdenking van de dominee

 

Verzamelt geen schatten op aarde,

waar mot en roest ze ontoonbaar maakt

en waar dieven inbreken en stelen;

maar verzamelt u schatten in de hemel,

waar noch mot noch roest ze ontoonbaar maakt

en waar geen dieven inbreken of stelen.

Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.”                Mat. 6:19-21

 

Hoezo geen schatten verzamelen op aarde??? Iedereen wil toch mooie dingen hebben, het liefst rijk willen zijn en natuurlijk goed eten en drinken. Dat zijn toch allemaal wel tekenen van rijkdom en overvloed. En gaat het op het oogstfeest niet ook juist over dank voor al dat wat wij ontvangen en al dat wat wij oogsten en dan niet alleen het voedsel. God geeft het ons als het ware toch allemaal zelf? En dan horen wij dat wij de schatten toch maar niet op de aarde moeten verzamelen maar ergens anders, namelijk in de hemel. Daar begrijp ik nu helemaal niets van. Proberen wij dan eens om het op een rijtje te zetten.

Wat een schat is, dat weten wij toch eigenlijk: een zak geld of diamanten misschien of een miljoen in de loterij. Maar als er staat: “Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn,” dan klinkt dat toch anders. Want ons geld hebben wij tenslotte op de bank liggen en niet in ons hart.

Maar welke schat ik wel in mijn hart met mij mee draag, dat is mijn … schatje, SKADI, MI GOEDOE. Degene waarvan ik hou die noem ik toch ook mijn schat. Die ligt mij wel aan het hart. Die persoon is voor mij waardevol. En soms kan je ook in de ogen van mensen lezen dat zij zulk een schat hebben, want dan stralen hun ogen.

En als MI GOEDOE een schat is die in mijn hart ligt omdat die persoon voor mij belangrijk is, dan kan ik misschien ook begrijpen dat andere dingen die voor mij waardevol zijn mij aan het hart gaan. En dat zijn niet alleen mensen maar kunnen ook gewoon dingen zijn. De ene verzamelt postzegels en dat is voor hem/haar belangrijk. De andere hecht er waarde aan om bijzondere kleding te dragen en voor weer een ander is een groot huis, zijn rijkdom of zijn auto. Die krijgt dan de meeste zorg en de meeste aandacht. Die worden gestreeld en geboend, soms meer dan de mensen om je heen.

Maar Jezus zegt ook niet dat wij geen schatten zullen verzamelen, alleen niet op aarde maar wel in de hemel. Want de schatten op de aarde worden toch met de tijd onaanzienlijk of gaan kapot, of nog erger zij worden misschien ook nog gestolen. Zo een auto is een goed voorbeeld. Je hebt het net gewassen en de duiven laten hun behoefte er direct op de voorruit vallen. En een auto is niet voor eeuwig. Ook als er geen deuken in komen zal een auto toch uiteindelijk beginnen te roesten. En over autodiefstal hoeven wij helemaal niet meer te spreken. Dus zo een schat is zeker niet voor eeuwig. En bovendien krijg je er misschien meer grijze haren van dan dat je er plezier aan beleeft.

Dat is ons zeker duidelijk. Maar hoe verzamel je schatten in de hemel? Dat kunnen wij ons niet werkelijk voorstellen. Wat heb je nu daaraan? Zeker, daar gaat niemand een auto stelen. Maar wat heb je nu aan een auto dat in de hemel staat. Dat is zo ver weg, en je weet niet eens of ze daar straten, snelwegen hebben of een snelheidsbeperking of betaald parkeren.
Wat kan er anders mee bedoeld worden met het verzamelen van schatten in de hemel?

De schatten in de hemel, waarnaar wij op zoek zijn, zijn dus niet waardevolle dingen die wij misschien pas later krijgen – in de hemel. Het is veelmeer iets wat wij niet zo gemakkelijk kunnen aanraken omdat het alleen in onze harten kan zitten. Maar dat toch van onvergankelijke waarde is voor ons leven nu. Het is Gods liefde.

En zo is dat met de liefde: wij kunnen in de ogen van elkaar zien, als er liefde is. Onze ogen zijn net als een raam, waardoor men in onze harten kan kijken. Onze ogen zijn als een spiegel van onze ziel. Als in onze ogen liefde te zien is dan merken dat anderen mensen. Maar zijn zij koud en donker, dan ziet het er ook koud en donker uit in ons leven. Al de verzamelde schatten van de aarde maken het leven wel soms makkelijker, maar zij verlichten het niet. Gods liefde doet dat wel.

Met oogstfeest danken wij dan ook niet alleen voor het voedsel dat wij nodig hebben voor onze lichaam maar juist ook voor Gods liefde in onze harten die onze ziel voedt. Je kan er nooit genoeg van hebben. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn!

C.W. Lindner

Viering

Op zondag 7 oktober hebben wij het oogstfeest gevierd. Het oogstfeest is een dienst waarbij wij de Here God danken voor alles wat wij het hele jaar dagelijks ontvangen. De bedoeling is dat wij iets uit onze moestuin oogsten en dat aan de kerk geven. De kerk zal het verkopen en met de opbrengst haar taken bekostigen. Wij van de EBG zuidoost zullen het de opbrengst gebruiken om onze hypotheeklast te drukken.

In de weken voorafgaande aan het oogstfeest ontvangt iedere gemeentelid een bruine enveloppe. De bedoeling is om er een gift in te zetten en deze aan in op het oogstfeest in te leveren. De oogstfeest enveloppen kunnen voor en na de dienst in gesloten doos gedeponeerd worden. Na de dienst neemt de penningmeester de doos in ontvangst waarna de enveloppen uit de doos gehaald wordt.

Mocht het zo zijn dat u nog een enveloppe heeft dan kunt u deze bij de penningmeester inleveren of tijdens de collect in 1 van de drie collectezakken deponeren.

U dank voor uw gift.