Uncategorized

Kerkdiensten Wi Eegi Kerki

Beste gemeenteleden,

Om verstandig met de bedreiging van onze gezondheid door het corona-virus om te gaan, zullen wij voorlopig geen kerkdiensten in Wi Eegi Kerki houden!

Ook al hebben wij het gevoel dat er niets aan de hand is en wij zelf niemand kennen die besmet is met de corona-virus, is het een goede zaak om een mogelijke verspreiding actief helpen tegen te gaan.

Dat gaat op dit moment het beste door het beperken van onze contacten, zeker in grote groepen.

Dat helpt de artsen om zich te kunnen concentreren op de mensen die werkelijk ziek zijn een mogelijke verdere verspreiding te beperken.

Daarom is het dan ook niet alleen een advies van de regering maar ook een besluit van het EBG bestuur van onze kerkprovincie om voorlopig bijeenkomsten met meer dan 100 personen niet door te laten gaan.

Dit geldt ook voor bijeenkomsten met ouderen en zieken die tot de meest kwetsbare risicogroep horen.

Informeert u zelf of de activiteiten van uw groep wel of niet zullen plaatsvinden.

De volledige tekst met nog meer info is te lezen op de website van onze gemeente: www.ebgzuidoost.nl.

Geeft u deze informatie aan zo veel mogelijk mensen door en blijft u de website van de gemeente in de gaten houden voor de aangepaste agenda, mogelijke veranderingen van de situatie en/of wanneer wij weer met de kerkdiensten zullen beginnen.

Dus voorlopig zijn er geen kerkdiensten op zondag!

Ook de lijdensmeditaties op zaterdag samen met de Koningskerk gaan niet door.

Dit betekent niet dat wij daarom zonder onze geestelijke voeding blijven!

Het geeft ons juist de kans om met elkaar in kleine groepen en de dagteksten in de hand de kracht van het gebed te mogen oefenen en te ervaren.

Met de beste zegenwensen.

ds C.W.Lindner

EBG Amsterdam Zuidoost