Uncategorized

Bouwplannen rondom WEK

BOUWPLANNEN RONDOM DE WEK

Wij hebben het al lang geweten dat er op de vrije plek tussen kerk en school en rechts naast de kerk rond de sporthal woningen gebouwd zouden worden. Lang stond er al een bord dat dit ging gebeuren, maar e.e.a. liet op zich wachten. Nu is het zover.

Vanaf 1 november 2018 starten de bouwwerkzaamheden van aannemer ERA Contour voor het woningbouwproject ‘Mi Oso’ en het zal ongeveer tot het najaar 2020 duren totdat de woningen klaar zijn.  Hierbij gaat het om 84 sociale huurwoningen als hoogbouw en 42 koopwoningen, die in een ‘Surinaamse stijl’ ontworpen zijn.

De gemeente voert tussen 22 en 28 september 2018 voorbereidende werkzaamheden uit, zoals het kappen van bomen, het verwijderen van kabels en leidingen, het verwijderen van bestaande hekken en voetbaldoeltjes en het aanpassen van de verlichting.

Vanaf 1 oktober wordt het bouwterrein ingericht. Er komen bouwhekken en extra verlichting ter beveiliging van de bouwplaats en de omgeving o.a. om de toegang tot school en kerk goed te regelen. Achter de kerk vallen parkeerplaatsen weg maar daarvoor worden aan de voorkant extra plaatsen creëert. De bouwplaats is toegankelijk via de ventweg tot aan de kerk, waarop alleen het bouwverkeer(!) in beiden richtingen mag rijden.

Voor het autoverkeer verandert er niets aan de toegangsweg naar de kerk.

Als eerst wordt begonnen met de bouwwerkzaamheden van de sociale huurwoningen rechts naast de kerk en om de sporthal. Vanaf april 2019 volgt de bouw van de koopwoningen achter de kerk en naast de school.

Dit zal een ingrijpende verandering teweeg brengen voor de omgeving van de kerk en zal zeker in de bouwfase de bereikbaarheid van de kerk hier en daar beïnvloeden. Maar wij hopen dat wij daarna samen met de nieuwe buren een heel bijzondere plek in de Bijlmer mogen worden.