Overdenking

Gebed voor het Heilig Avondmaal
op Witte Donderdag in tijden van Corona

Heer Jezus Christus, onze broeder en Heiland!
Het is Witte Donderdag.
Eigenlijk wilden wij vandaag samen het Heilig Avondmaal vieren.
Dat doen veel christenen over de hele wereld.
Aan U wilden wij denken.
Dat U voor ons en voor velen gestorven bent, wilden wij belijden.
Zodat wij allen kunnen leven als verloste en bevrijdde mensen.
Vanaf het begin heeft God mensen uit de slavernij bevrijd.

Oh, Heer, wij hebben uw bevrijding nodig.
Er zijn zoveel dingen die ons gevangen houden.
Het feit dat wij vandaag aan huis gebonden zijn, is nog het minste.
Het zijn andere dingen die ons binden:
Dat wij niet bereid zijn tot verzoening,
dat dingen tussen ons niet bespreekbaar zijn,
dat wij over elkaar spreken en niet met elkaar,
dat wij elkaar wantrouwen.
En er is meer:
Jaloezie en egoïsme.
leugens die normaal geworden zijn,
structuren die onderdrukken.
Zonde.

Heer, wij kunnen uw liefde vandaag niet samen smaken en zien.
zoals wij gewoonlijk doen op deze dag.
Maar U bent niet gebonden aan brood en wijn.
U kunt met onze harten communiceren.
Wij vragen u, laat ons uw bevrijding voelen, zodat het ziel en lichaam raakt.
Laat deze bevrijding ook onze gemeenschap veranderen
en de gemeenschap van mensen en volken
over de hele wereld.
Zo vragen wij U om ons allemaal te genezen met uw liefde.
Vergeef mij persoonlijk waar ik gefaald heb.
Vergeef ons waar wij elkaar onrecht hebben aangedaan in onze gezinnen en familie.
Breng ons samen waar de gemeenschap in onze kerk kwetsbaar is.
Bij ons en in de wereldwijde Broedergemeente.
Laat de christenen in heel de wereld zich bezinnen op U.

Laten wij in deze tijd tekenen van uw liefde doorgeven,
uw liefde die door de dood heen ging,
uw liefde die sterker is als de dood.
Laat daardoor velen smaken en zien, dat u goed bent.

Uw dood verkondigen wij en uw opstanding prijzen wij
totdat U komt
tot het grote Avondmaal.
Amen.

Benigna Carstens
bewerkt door Johannes Welschen