Nieuws

Lijdenstijd en Pasen 2021

Beste gemeenteleden,

Elk jaar vieren wij in onze gemeente in de Veertigdagen speciale diensten, de lijdensmeditaties. Deze diensten worden georganiseerd samen met de Koningskerk. In 2021 kunnen de meditaties helaas niet op de gebruikelijke manier gevierd worden. De voorgangers van de twee Amsterdamse gemeenten hebben daarom aan het predikantenberaad van de EBG in Nederland voorgesteld om deze diensten samen te organiseren en als online diensten uit te zenden. U zult binnenkort op onze site de liturgie en het rooster van deze landelijke lijdensmeditaties 2021 aantreffen.

Met de Stille Week hopen we op een versoepeling van de maatregelen. Het is de bedoeling om Bethania in onze kerk te vieren en ook de Stille Week op de gebruikelijke manier door te laten gaan.

Omdat er nog geen grote bijeenkomsten in het openbaar gehouden mogen worden, kan de opstandingsdienst en de viering bij het monument niet doorgaan. De Paasdienst wordt gewoon op Eerste Paasdag, 4 april om 11 uur in Wi Eegi Kerki gehouden. In deze dienst zullen we de overledenen van het afgelopen jaar in het licht van de Opstanding herdenken.

Ik wens u, ondanks deze beperkingen,
gezegende weken op weg naar Pasen. 

Markus Gill, predikant EBG Amsterdam Zuidoost