Gemeentebrief

Overdenking

De dominee heeft vanwege het Oogstfeest een bijzondere overdenking die hij met ons wil delen.
Lees meer

Vier keer per jaar komt de gemeentebrief uit met berichten van de oudstenraad, van de kringen en groepen en relevante berichten vanuit de gemeente. Ook verslagen van activiteiten en ingezonden berichten kunnen hierin gelezen worden.

De gemeentebrief krijgen leden die de jaarlijkse kerkelijke bijdrage betalen gratis toegestuurd. Een los abonnement op de gemeentebrief kost 10 euro per jaar.

Wilt u deze ook ontvangen, neem dan contact op met het kerkkantoor.

Redactie gemeentebrief

Redactie: br. Robert Bruining
Mobiel br. Robert: 06 13 30 40 98
E-mail: redactie @ ebgzuidoost.nl

Voor een digitale versie van de gemeentebrief, stuur uw e-mailadres naar redactie@ebgzuidoost.nl of secr.or@ebgzuidoost.nl. U kunt de gegevens ook mondeling doorgeven aan een Oudstenraadlid.

Uw kopij voor de volgende uitgave kunt u uiterlijk 05 februari 2019 naar de redactie mailen.