Belijdeniscatechisatie

Er zijn op dit moment geen cursussen catechisatie.

Het is ons streven om na het Pinksterfeest een nieuwe cursus op te straten.
Wel moeten we kijken welke maatregelen dan in kracht zijn. Belangstellenden worden gevraagd zich vroegtijdig bij het kerkkantoor op te geven.