• SR
  • NL

Yu na mi tranga kibripresi. Na Yu mi e kibri, mi Ferlusuman, Yu ferlusu mi fu bigi ogri fu libisma.

2 Samuel 22:3

Mi sabi krinkrin taki noti sa man prati wi fu a lobi fu Gado: no dede, no libi, no wan engel, no wan yeye di abi makti, sosrefi noti di o psa tide noso tamara, èn no wan yeye di abi krakti. No wan sani tu di de na loktu noso ondrogron, èn no wan tra sani di Gado meki, sa man prati wi fu a lobi fu Gado di de na ini Kristus Yesus, wi Masra.

Roma 8:38-39

Donderdag, 25 Februari 2021

God, mijn burcht, mijn toevlucht, mijn redder, U redt mij van het geweld.

2 Samuel 22:3

Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die Hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.

Rom. 8:38-39

Verheug je omdat jullie naam in de hemel opgetekend is.

Lucas 10:20

God heeft de blijmoedige gever lief.
2 Kor. 9:7

“Als de Heer het huis niet bouwt,
vergeefs zwoegen de bouwers”
Ps. 127:1

Preekdienst
21 februari – 11.00 uur
ds. Markus Gill
Invocavit - 1e Lijdenszondag
Link live stream: https://youtu.be/yD3x84vZ1bY
Link liturgie:2021-02-21 liturgie en wissellezing- ds Gill

Inschrijven voor de diensten

Op grond van de corona maatregelen is het maximale aantal bezoekers in onze diensten beperkt tot 30. We vragen u zich op te geven via de button RESERVEER HIER links op deze site. Als het niet lukt zich in te schrijven, bel gerust met het kerkkantoor. Dan zetten wij u graag op de lijst.


 

Lijdensoverdenkingen online

De Lijdensoverdenkingen 2021 zijn alleen online te volgen. Ze worden landelijk georganiseerd, samen met vertegenwoordigers uit Amsterdam Stad en Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zeist. De eerste lijdensoverdenking kunt u bekijken via deze LINK.