• SR
  • NL

Te MASRA abi prisiri nanga a libi fu wan sma, A e meki a sma dati tnapu tranga. Te sowan sma misi futu a no e fadon, bika MASRA e ori en na en anu.

Psalm 37:23-24

Fu di Yesus lobi wi, wi de moro leki winiman na ini ala sani.

Roma 8:37

Maandag, 19 April 2021

Wie de HEER welgevallig is, mag zijn weg gaan met vaste tred.Al komt hij ten val, hij blijft niet liggen, want de HEER richt hem op.

Ps. 37:23-24

Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad.

Rom. 8:37 (HSV)

Christus is het Beeld van de onzichtbare God, de Eerstgeborene van heel de schepping.

Kolossenzen 1:15 (HSV)

God heeft de blijmoedige gever lief.
2 Kor. 9:7

Internationale vrouwendag 8 maart 2021 – Hartelijk dank namens de OR.

“Als de Heer het huis niet bouwt,
vergeefs zwoegen de bouwers”
Ps. 127:1

Live stream Preekdienst – 18 april 2021 - Aanvang 11.00 u

Zondag Misericordias Domini - De Zondag van de Goede Herder

https://youtu.be/m_QWwAB9NJU

Liturgie: 2021-04-18 OR[18337]

Inschrijven voor de diensten

Op grond van de corona maatregelen is het maximale aantal bezoekers in onze diensten beperkt tot 30. We vragen u zich op te geven via de button RESERVEER HIER links op deze site. Als het niet lukt zich in te schrijven, bel gerust met het kerkkantoor. Dan zetten wij u graag op de lijst.