• SR
  • NL

Mi na A Gado di abi ala makti. Libi leki fa Mi wani taki yu mus libi.

Genesis 17:1

Na so a leti fu yu mus de fu syi gi trawan, fu den kan syi den bun wroko fu yu. Dan den o gi yu P’pa na heymel bigi nen.

Mateus 5:16

Vrijdag, 6 Augustus 2021

Ik ben God, de Ontzagwekkende. Leef in verbondenheid met Mij, leid een onberispelijk leven.

Gen. 17:1

Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.

Mat. 5:16

Leen mij uw oor, HEER, en luister, open uw ogen en zie toe.

2 Kon. 19:16

God heeft de blijmoedige gever lief.
2 Kor. 9:7

Internationale vrouwendag 8 maart 2021 – Hartelijk dank namens de OR.

“Als de Heer het huis niet bouwt,
vergeefs zwoegen de bouwers”
Ps. 127:1

Kerkdienst  zondag 01 augustus 2021

Ds. M. Gill

Aanvang: 11.00 u

https://youtu.be/taYApgMH8Ks

Liturgie: 2021-08-01 LIT

Uitvaartdienst zuster Dorothy Rozenblad

Op 19 juli j.l. is op 56jarige leeftijd volstrekt onverwacht overleden zuster Dorothy Rozendblad. Wij wensen de familie Rozenblad-Dors Gods troost toe in deze zware dagen van afscheid. De uitvaartdienst wordt gehouden op vrijdag a.s., 30 juli om 14 uur. Hij wordt i.v.m. de maatregelen in besloten kring gehouden. U kunt de dienst volgen via de bijgevoegde link.

Link livestream

Liturgie Uitvaart zuster Dorothy Rozenblad

Project » Podcast Dagteksten «

In januari en februari 2021 hebben 151 zusters en broeders een online-enquête over de Dagteksten ingevuld.

Het doel van deze enquête was: inventariseren of er interesse is in een visuele en/of gesproken versie van de Dagteksten.

De projectgroep heeft de resultaten verwerkt en op hoofdlijnen zijn dit de uitkomsten:
* Dagteksten worden dagelijks gelezen
* Ze worden als bemoediging beschouwd
* Men leest ze hoofdzakelijk in de ochtend
* De voorkeur gaat uit naar een podcast
* Maximale duur 5 minuten
* Verspreiding van een nieuw product is wenselijk via WhatsApp

Voortgang
Met deze resultaten gaan wij aan de slag!
Vanaf medio maart hebben wij met een kleine testgroep uit uw midden 4 weken lang verschillende vormen van de Dagteksten in podcastvorm uitgeprobeerd.
Het doel: de podcast Dagteksten vanaf juni 2021 te verspreiden of beschikbaar te stellen.

Het dagtekstenboekje blijft in haar huidige vorm bestaan. Binnen de kerk wordt wel nagedacht over het digitaliseren van dit boekje. Bijvoorbeeld als App, naast het ‘gewone’ boekje. Dit laatste valt niet binnen de opdracht van deze projectgroep , maar wordt reeds door andere groepen binnen de EBG opgepakt.

Michael Kembel, Cynthia Haaswijk, Tobias Buchholz, Stefan Bernhard