God heeft de blijmoedige gever lief.
2 Kor. 9:7

  • SR
  • NL

MASRA, na a Wan di e kibri yu, MASRA de skinskin nanga yu fu kibri yu. A son no sa bron yu te deyten. A munkenki no sa du yu noti te neti.

Psalm 121:5-6

Yesus begi taki: Mi no e begi fu Yu puru den na grontapu, ma fu Yu kibri den fu a ogriwan.

Yohanes 17:15

Zaterdag, 16 Januari 2021

De Here is uw Bewaarder, de Here is uw schaduw aan uw rechterhand. De zon zal u des daags niet steken, noch de maan des nachts.

Ps. 121:5-6 (NBG)

Jezus bidt:: Ik bid niet dat U hen uit de wereld wegneemt, maar dat U hen bewaart voor de boze.

Joh. 17:15 (HSV)

Velen zeggen: ‘Wie maakt ons gelukkig?’ - HEER, laat het licht van uw gelaat over ons schijnen.

Psalm 4:7

“Als de Heer het huis niet bouwt,
vergeefs zwoegen de bouwers”
Ps. 127:1

Link live stream van de preekdienst op  zondag 17 januari 2021: https://youtu.be/R1I0LBcPry0

Link liturgie preekdienst: 2021-01-17 Liturgie zr Welschen[14498]

De dienst begint om 11.00 u.

Aan de deur zullen wij u de vragen stellen i.v.m. het Covid-19.
Bezoekt u a.u.b. de dienst alleen als u zeker weet dat u geen symptomen heeft die in verband met Covid-19 gebracht kunnen worden.

 


Mededelingen in Rotterdam Centrum, Amsterdam Zuidoost en Zeist over beroeping van predikanten.

Beste zusters en broeders, vandaag 5 juli 2020 is het in een aantal gemeenten van de Evangelische Broedergemeente in Nederland de dag waarop wij voor het eerst weer samenkomen in de kerk, voor een dienst op zondag. Dit na een lockdown van onze kerken van bijna 4 maanden. Ook al is de situatie nog niet helemaal wat het daarvoor was. Er zijn nog behoorlijke beperkingen wat betreft het aantal gemeenteleden dat aanwezig kan zijn, het zingen van liederen en onze nabijheid tot elkaar. Maar toch, broeders en zusters: wij zijn er weer en wij kunnen elkaar weer van aangezicht tot aangezicht ontmoeten. Wat een vreugde, wat een ontwikkeling! En in enkele gemeenten wordt vandaag ook Keti Koti gevierd, dag der vrijheden. Dit jaar zeker ook in het kader van Black Lives Matter en de lange reis naar genezing – het is zeker een bijzonder jaar.

Maar er zijn ook nog andere ontwikkelingen gaande: Er zijn gedurende een aantal jaren in de Evangelische Broedergemeente in Nederland zeer weinig overplaatsingen van predikanten geweest. Gemeenten en predikanten zijn aan elkaar gewend geraakt. Maar, in de komende jaren zullen een aantal collega’s met pensioen gaan en dat vraagt om beweging tussen de gemeenten en het zoeken naar nieuwe, te beroepen, predikanten. Vandaag zal er in drie gemeenten een mededeling gedaan worden van aankomende veranderingen. Met de jaarwisseling 2020/2021 gaat br. Denny Zinhagel, Rotterdam Centrum met pensioen. Hij zal opgevolgd worden door br. Christian Lindner. Br. Lindner is ondertussen 26 jaar als predikant verbonden aan de gemeente Amsterdam Zuidoost. Het Provinciaal Bestuur is zich er terdege van bewust, dat de overplaatsing van br. Lindner, voor de gemeente en voor hemzelf een behoorlijke verandering zal betekenen. Daarom zijn wij blij u te kunnen meedelen, dat br. Markus Gill en zijn vrouw Sylvia Gill-Motel bereid zijn een beroeping als predikantsechtpaar naar Amsterdam Zuidoost per 1 januari 2021 te aanvaarden. Dat houdt in dat ook in de gemeente Zeist een nieuwe predikant zal worden beroepen. Op dit moment zijn de gesprekken, die verband houden met de opvolging daar, nog volop gaande. Daarom kunnen wij u vandaag nog geen naam noemen van een opvolger of opvolgster voor de gemeente Zeist. Wij danken alle betrokken predikanten voor hun toegewijde dienst in de gemeenten waar zij de laatste jaren hebben gewerkt. En wij wensen hun en de gemeenten Gods zegen toe bij de voorbereiding van de veranderingen en bij het samen gestalte geven aan onze roeping als kerk van Jezus Christus.

Namens het Provinciaal Bestuur

Johannes Welschen