• SR
  • NL

MASRA, leri mi fa Yu wani taki mi mus libi, fu mi kan tyari misrefi leki fa Yu wani.

Psalm 86:11

Yesus piki taki: Mi na a pasi, na Mi e sori san na tru èn na Mi e gi libi. Sondro Mi no wan sma kan kon na a P’pa.

Yohanes 14:6

Zondag, 5 December 2021

Wijs mij uw weg, HEER, laat mij wandelen op het pad van uw waarheid.

Ps. 86:11

Jezus zegt: Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door Mij.

Joh. 14:6

 

Jubel, Sion, en verheug je, want ik kom in jouw midden wonen – spreekt de HEER.

Zacharia 2:14

God heeft de blijmoedige gever lief.
2 Kor. 9:7

Internationale vrouwendag 8 maart 2021 – Hartelijk dank namens de OR.

“Als de Heer het huis niet bouwt,
vergeefs zwoegen de bouwers”
Ps. 127:1

Preekdienst op 5 december 2021 -  Tweede Zondag van Advent - Aansluitend viering Heilig Avondmaal

Dominee M. Gill

Aanvang: 11.00 u

Link : https://youtu.be/C6UzVU-OHcw

Liturgie: 20211205 Tweede Advent LIT[36280]

Beste gemeente,

I.v.m. de huidige Covid-19 van de overheid hebben wij de avonddienst "Viering van het Heilig Avondmaal" verschoven. Deze zal gelijk na de preekdienst plaatsvinden.

Project » Podcast Dagteksten «

In januari en februari 2021 hebben 151 zusters en broeders een online-enquête over de Dagteksten ingevuld.

Het doel van deze enquête was: inventariseren of er interesse is in een visuele en/of gesproken versie van de Dagteksten.

De projectgroep heeft de resultaten verwerkt en op hoofdlijnen zijn dit de uitkomsten:
* Dagteksten worden dagelijks gelezen
* Ze worden als bemoediging beschouwd
* Men leest ze hoofdzakelijk in de ochtend
* De voorkeur gaat uit naar een podcast
* Maximale duur 5 minuten
* Verspreiding van een nieuw product is wenselijk via WhatsApp

Voortgang
Met deze resultaten gaan wij aan de slag!
Vanaf medio maart hebben wij met een kleine testgroep uit uw midden 4 weken lang verschillende vormen van de Dagteksten in podcastvorm uitgeprobeerd.
Het doel: de podcast Dagteksten vanaf juni 2021 te verspreiden of beschikbaar te stellen.

Het dagtekstenboekje blijft in haar huidige vorm bestaan. Binnen de kerk wordt wel nagedacht over het digitaliseren van dit boekje. Bijvoorbeeld als App, naast het ‘gewone’ boekje. Dit laatste valt niet binnen de opdracht van deze projectgroep , maar wordt reeds door andere groepen binnen de EBG opgepakt.

Michael Kembel, Cynthia Haaswijk, Tobias Buchholz, Stefan Bernhard