Dagteksten

“Als de Heer het huis niet bouwt,
vergeefs zwoegen de bouwers”
Ps. 127:1

Welkom op onze website. Deze is nog niet mobile friendly. Wij doen er alles aan om dit zo spoedig mogelijk te realiseren.


Overdenking uit de laatste gemeentebrief

Vrede is blijkbaar veel meer dan alleen geen-oorlog. Vrede heeft te maken met het welzijn van
mensen. Vrede heeft te maken met onszelf, met onze harten, met onze families en vrienden, het heeft te maken met ons leven en onze problemen. Vrede is er pas als het goed gaat met ons. Als wij vrede hebben met onszelf en anderen.

Vrede begint dus niet bij de anderen ver weg van ons, maar in ons eigen hart. … en let u goed op de woorden, het ‘begint’ daar. Vrede komt blijkbaar niet zomaar!

Benieuwd naar de volledige tekst?
Lees meer

 


Viering Oogstfeest 2018

Op zondag 7 oktober hebben wij het oogstfeest gevierd. Het oogstfeest is een dienst waarbij wij de Here God danken voor alles wat wij het hele jaar dagelijks ontvangen. De bedoeling is dat wij iets uit onze moestuin oogsten en dat aan de kerk geven. De kerk zal het verkopen en met de opbrengst haar taken bekostigen. Wij van de EBG zuidoost zullen het de opbrengst gebruiken om onze hypotheeklast te drukken.

In de weken voorafgaande aan het oogstfeest ontvangt iedere gemeentelid een bruine enveloppe. De bedoeling is om er een gift in te zetten en deze aan in op het oogstfeest in te leveren. De oogstfeest enveloppen kunnen voor en na de dienst in gesloten doos gedeponeerd worden. Na de dienst neemt de penningmeester de doos in ontvangst waarna de enveloppen uit de doos gehaald wordt.

Mocht het zo zijn dat u nog een enveloppe heeft dan kunt u deze bij de penningmeester inleveren of tijdens de collect in 1 van de drie collectezakken deponeren. U dank voor uw gift.

 

 


Overdenking uit laatste gemeentebrief

Hoezo geen schatten verzamelen op aarde?

Iedereen wil toch mooie dingen hebben, het liefst rijk willen zijn en natuurlijk goed eten en drinken. Dat zijn toch allemaal wel tekenen van rijkdom en overvloed. En gaat het op het oogstfeest niet ook juist over dank voor al dat wat wij ontvangen en al dat wat wij oogsten en dan niet alleen het voedsel. God geeft het ons als het ware toch allemaal zelf? En dan horen wij dat wij de schatten toch maar niet op de aarde moeten verzamelen maar ergens anders, namelijk in de hemel. Daar begrijp ik nu helemaal niets van. Proberen wij dan eens om het op een rijtje te zetten.

Wat een schat is, dat weten wij toch eigenlijk: een zak geld of diamanten misschien of een miljoen in de loterij. Maar als er staat: “Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn,” dan klinkt dat toch anders. Want ons geld hebben wij tenslotte op de bank liggen en niet in ons hart.
Lees meer

C.W. Lindner