Dagteksten

“Als de Heer het huis niet bouwt,
vergeefs zwoegen de bouwers”
Ps. 127:1

Welkom op onze website. Deze is nog niet mobile friendly. Wij doen er alles aan om dit zo spoedig mogelijk te realiseren.


Zang- en gebedsdienst.

Op de laatste zaterdagavond van de augustusmaand dit jaar zijn wij begonnen met een zang- en gebedsdienst in onze kerk.
In deze dienst willen wij ons bezinnen op de eenheid en liefde en verantwoording die wij nodig hebben om gemeente van God in Amsterdam Zuidoost te kunnen zijn. De bedoeling is dat wij dat dan ook van daaruit uitstralen naar de hele gemeente zodat wij mogen groeien en bloeien en wij werkelijk een kerk zijn waar mensen God kunnen ervaren. Alles begint met ons zelf, met ons geloof, met onze relatie met God, met hoe wij samen leven en met elkaar omgaan. Dat hadden onze voorouders zich in Herrnhut ook al op 13 augustus 1727 gerealiseerd.
De volgende zang- en gebedsdienst zullen wij dan houden op zaterdag 2 november 2019 om 19:00 uur in WEK. U bent van harte uitgenodigd om mee te doen. Ook zijn al uw ideeën en gedachten welkom hoe wij dat in de toekomst nog beter kunnen bereiken. (het volledige artikel kunt u lezen in het nieuws overzicht).


 

Oogstfeest loterij 2019

Zondag 6 oktober hebben we als gemeente het Oogstfeest gevierd.
Na de kerkdienst die opgeluisterd werd door ons kerkkoor Gloria o.l.v. br. Hurvey Howard, mochten we smullen en genieten van al de meegebrachte gaven
We mogen terugzien op een vruchtbare oogst!

Daarna vond de trekking plaats van onze jaarlijkse loterij.
De hoofdprijs – een retourticket naar Suriname- viel op lotnummer 1442.
Alle prijswinners van harte gefeliciteerd en heel veel plezier met uw prijs. Alle prijswinnaars kunnen hun prijzen op zondag na de dienst ophalen. Neem uw lotnummer mee. U kunt zich melden bij zr. Gacia Braafheid. Zonder lotnummer wordt er geen prijzen afgegeven.

N.    Prijs                                                   Lornr
1     Ticket naar Suriname                        1442
2    TV                                                       2025
3    Fiets                                                    3996
4    Plantenbak                                          1941
5    Een fitness set                                    1544
6    Beeld van de doop                              1497
7    Witte vaas lang vormig                        2049
8    Wijnglazen set met een fles wijn         3960
9    Wijnglazen set met een fles Martini     1194
10  Parfum-set                                             913
11   Ontbijtset                                               111
12  Fotolijst set                                              82
13  Set van 2 witte hoeslaken                    2246
14  Beauty set Mary Kay                            1794


Gemeentevergadering
(zaterdag 23 november 2019)

Alle gemeenteleden worden namens de Oudstenraad van de EBG Amsterdam Zuidoost uitgenodigd voor het bijwonen van de volgende gemeentevergadering.

Datum: zaterdag 23 november 2019
Tijd: 15.00 – 17.00 uur
Plaats: kamer 2 & 3 op de 1ste etage van Wi Eegi Kerki.

AGENDA

  1. Opening
  2. Vaststelling agenda
  3. Notulen van de laatste gemeentevergadering op 22-06-2019
  4. Mededelingen uit de Oudstenraad
  5. Financiën
  6. Wi Eegi Kerki
  7. Wat verder ter tafel komt
  8. Rondvraag
  9. Sluiting

Als er suggesties zijn voor de agenda dan vragen wij u deze door te geven aan de voorzitter van de Oudstenraad, zr. Rita Harry. Het is zeker belangrijk dat de gemeenteleden participeren aan de
gemeentevergadering door hun mening te geven, door mee de denken over de toekomst van onze gemeente en de Oudstenraad te ondersteunen bij haar taken. De notulen van de laatste
gemeentevergadering zijn van 17 t/m 23 november — na de dienst — te verkrijgen op het secretariaat. Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld!


Ingezonden

Dankgebed ter gelegenheid van 23 jaar zelfstandige gemeente van de EBGN en 6 jaar Wi Eegi Kerki

 

Christus, teken van Gods liefde! Hoor en verhoor ons!
Wij danken U voor deze liefde die de reden is voor het bestaan van onze gemeente en die ons tot zover heeft gedragen!
Behoed ons, Here God!
Met al onze tekortkomingen bidden wij:
Wil ons verhoren, Here God!
Geef, o Heer, dat het onze gemeente is aan te zien, dat U een God zijt van vrede en gerechtigheid. Wees in ons midden en leer ons om in uw liefde met elkander te leven.
Verhoor ons, Here God!
Laten ook wij meewerken, dat alle mensen uw naam loven en help ons tot zegen te zijn op de plaats waar U ons hebt gesteld.
U, Here God, prijzen wij tot in eeuwigheid.


Overdenking uit de laatste gemeentebrief

Vrede is blijkbaar veel meer dan alleen geen-oorlog. Vrede heeft te maken met het welzijn van
mensen. Vrede heeft te maken met onszelf, met onze harten, met onze families en vrienden, het heeft te maken met ons leven en onze problemen. Vrede is er pas als het goed gaat met ons. Als wij vrede hebben met onszelf en anderen.

Vrede begint dus niet bij de anderen ver weg van ons, maar in ons eigen hart. … en let u goed op de woorden, het ‘begint’ daar. Vrede komt blijkbaar niet zomaar!

Benieuwd naar de volledige tekst?
Lees meer

 


Overdenking uit laatste gemeentebrief

Hoezo geen schatten verzamelen op aarde?

Iedereen wil toch mooie dingen hebben, het liefst rijk willen zijn en natuurlijk goed eten en drinken. Dat zijn toch allemaal wel tekenen van rijkdom en overvloed. En gaat het op het oogstfeest niet ook juist over dank voor al dat wat wij ontvangen en al dat wat wij oogsten en dan niet alleen het voedsel. God geeft het ons als het ware toch allemaal zelf? En dan horen wij dat wij de schatten toch maar niet op de aarde moeten verzamelen maar ergens anders, namelijk in de hemel. Daar begrijp ik nu helemaal niets van. Proberen wij dan eens om het op een rijtje te zetten.

Wat een schat is, dat weten wij toch eigenlijk: een zak geld of diamanten misschien of een miljoen in de loterij. Maar als er staat: “Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn,” dan klinkt dat toch anders. Want ons geld hebben wij tenslotte op de bank liggen en niet in ons hart.
Lees meer

C.W. Lindner