• SR
  • NL

A fasi fa mi libi e waka de na ini Yu anu.

Psalm 31:16

Sortu wan fu unu kan meki taki a e libi pikinso moro langa te a e broko en ede?

Lukas 12:25

Dinsdag, 30 November 2021

Mijn tijden zijn in Uw hand.

Ps. 31:16 (HSV)

Wie van jullie kan door zich zorgen te maken één el aan zijn levensduur toevoegen?

Luc. 12:25

 

De HEERE moge uw harten richten op de liefde van God en op de volharding van Christus.

2 Tessalonicenzen 3:5 (HSV)

God heeft de blijmoedige gever lief.
2 Kor. 9:7

Internationale vrouwendag 8 maart 2021 – Hartelijk dank namens de OR.

“Als de Heer het huis niet bouwt,
vergeefs zwoegen de bouwers”
Ps. 127:1

Preekdienst op 28 november 2021 -  Eerst Zondag van Advent

Dominee M. Gill

Aanvang: 11.00 u

Link : https://youtu.be/2McEYmVzii0

Liturgie: 20211128 Advent LIT[36185]

Project » Podcast Dagteksten «

In januari en februari 2021 hebben 151 zusters en broeders een online-enquête over de Dagteksten ingevuld.

Het doel van deze enquête was: inventariseren of er interesse is in een visuele en/of gesproken versie van de Dagteksten.

De projectgroep heeft de resultaten verwerkt en op hoofdlijnen zijn dit de uitkomsten:
* Dagteksten worden dagelijks gelezen
* Ze worden als bemoediging beschouwd
* Men leest ze hoofdzakelijk in de ochtend
* De voorkeur gaat uit naar een podcast
* Maximale duur 5 minuten
* Verspreiding van een nieuw product is wenselijk via WhatsApp

Voortgang
Met deze resultaten gaan wij aan de slag!
Vanaf medio maart hebben wij met een kleine testgroep uit uw midden 4 weken lang verschillende vormen van de Dagteksten in podcastvorm uitgeprobeerd.
Het doel: de podcast Dagteksten vanaf juni 2021 te verspreiden of beschikbaar te stellen.

Het dagtekstenboekje blijft in haar huidige vorm bestaan. Binnen de kerk wordt wel nagedacht over het digitaliseren van dit boekje. Bijvoorbeeld als App, naast het ‘gewone’ boekje. Dit laatste valt niet binnen de opdracht van deze projectgroep , maar wordt reeds door andere groepen binnen de EBG opgepakt.

Michael Kembel, Cynthia Haaswijk, Tobias Buchholz, Stefan Bernhard